Tuesday, March 23, 2010

AKTIVITI HARI INI

Selasa, 23 Mac 2010.....di TAHAP..
1. Tiba di sekolah jam 7.12 pagi...
2. Mengawas peperiksaan PKI di kelas 2 Ibnu Rusdy untuk subjek B.Inggeris, dari jam 8.00 hingga 9.30 pagi...
3. Seterusnya ke kantin.... breakfast... bincang dengan Pn. Hjh. Rosmiyah ( Fizik ), Pn. Yuhanis, Pn. Norazlina dan Pn. Noriza.
4. Seterusnya jumpa beberapa orang ex-tahap, yang diketuai oleh Sdri. Mastura ( Ketua Umum tahun 2007 ).
5. Jam 10.40 pagi... bincang dengan Pn. Hasma tentang perancangan dan strategi subjek Kimia.
6. Jam 11.15 pagi, bincang dengan En. Fozi tentang analisis perbandingan 5 tahun SPM.
7. Jam 12.00 tengahari, bincang dengan pengetua tentang beberapa perkara berkaitan dengan bidang Sains Matematik.
8. Jam 130 ptg.. sembahyang zohor di pejabat....
9. Jam 1.55 hingga 2.30 petang.... bincang dengan Pn. Norbazilah tentang strategi dan analisis SWORT Biologi.
10. Jam 2.35 petang, bincang dengan Pn. Zaitun tentang mesyuarat JK Perancang dan pengurusan sekolah.
11. Jam 2.45 ptg, kemas kini fail dan buat buku rekod mengajar.
12. Jam 3.50petang balik dari sekolah.

Monday, March 15, 2010

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2006 - 2010 )

6 TERAS STRATEGIK PIPP

1. MEMBINA NEGARA BANGSA
2. MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
3. MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN
4. MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN
5. MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
6. MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Sunday, March 14, 2010

ENRICHMENT EXERCISES FOR MY LOVERLY CLASS 5 IK/2010

SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG.
ADDITIONAL MATHEMATICS , FORM 5 , 2010

NAME : …………………………………………………… CLASS : …………….
DATE : ……………………….. AND ………………………..

CHAPTER 5 : TRIGONOMETRIC FUNCTIONS AND GRAPH


1.SPM 2004 P2Q3
(a) Sketch the graph of y= cos 2x for [3 marks]
(b) Hence, by drawing a suitable straight line on the same axes, find the number of solutions satisfying the equation 2 sin2 x = 2- for (ans:2) [3 marks]

2. SPM 2005 P2 Q5
(a) Prove that [2 marks]
(i) Sketch the graph of y = cos 2 x for
(ii) Hence, using the same axes, draw a suitable straight line to find the number of solutions to the equation for . State the number of solutions. (ans:4) [6 marks]


3.SPM 2006 P2 Q6
(a) Sketch the graph of y = -2 cos x for [4 marks]
(b) Hence, using the same axes, sketch a suitable graph to find the number of solutions to the equation for . State the number of solutions. [3 marks]
(ans:2)


4. SPM 2007 P2 Q3
(a) Sketch the graph of y = . [4marks]
(b) Hence, using the same axes, sketch a suitable straight line to find the number of solutions for the equation . State the number of solutions. [3marks]

5. SPM 2008 P2 Q???
(a) Sketch the graph of y= sin x+1.for [3 marks]
(b) hence, using the same axes, sketch a suitable graph to find the number of solutions to the equation for . State the number of solutions. [3 marks]
(ans: 3)

HOMELEARNING FORM 4, PHASE I/2010

CHAPTER 2 : QUADRATIC EQUATIONS
and
CHAPTER 3 : QUADRATIC FUNCTIONS

1.SPM 2003 P1 Q3
Solve the quadratic equation 2x(x-4) =(1-x)(x+2). Give your answer correct to four significant figures. [3 marks]
(ans: 2.591, -0.2573)

2.SPM 2003 P1Q4
The quadratic equation x(x+1) = px-4 has two distinct roots. Find the range of values of p.
[3 marks]
(ans: 5, -3)

3.SPM 2004 P1Q4
From the quadratic which has the roots -3 and ½. Give your answer in the form ax2 +bx+c=0, where
a, b and c are constants. (ans:2x2+5x-3=0) [2 marks]

4.SPM 2005 P1Q4
The straight line y = 5x-1 does not intersect the curve y=2x2 +x+p. Find the range of values of p.
[3 marks] (ans: p<1)

5.SPM 2005 P1 Q5
Solve the quadratic equation x(2x-5) =2x-1. Give your answer correct to three decimal places.
[3 marks](ans: 8.153, 0.149)

6.SPM 2006 P1Q3
A quadratic equation x2 +px+9 =2x has two equal roots. Find the possible values of p. [3 marks]
(ans: 8, -4)

7. SPM2006 P1Q5
Find the range of the values of x for (2x-1)(x+4)>4+x. (ans:x<-4,x>1) [2 marks]

8.SPM 2004 P1Q5
Find the range of values of x for which x(x-4) 12 . [3 marks]
(ans: -2

9.SPM 2007P1Q4
(a) Solve the following quadratic equation : 3x2 +5x -2 =0
(b) The quadratic equation hx2 +kx+3 =0, where h and k are constants, has two equal roots, express h in terms of k. [4marks]

10. SPM 2007 P1 Q5
Find the range of values of x for which 2x2 1+x. [3 marks]

11. SPM 2008 P1Q4
It is given that -1 is one of the roots of the quadratic equation x2-4x-p=0. Find the value of p.
[ ans 5] [2marks]

Friday, March 5, 2010

PERISTIWA HARI INI

Sabtu, 6 Mac 2010.........peristiwa yang bakal berlangsung di sekolah, yang melibatkan pelajar :
1. Kem Subjek Biologi khas untuk pelajar 5 IK akan berlangsung daripada jam 8.00 pagi hingga 1.00 tengahari. Fasilitatornya ialah Pn. Nor bazilah Abd. Aziz.
2. Kelas-kelas kecemerlangan untuk tingkatan 4 dan 5..... meliputi subjek sejarah, Add. Math dan B. Arab.
3. Karnival Usrah di dewan Utama....... melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 3.
4. Qiamulai......... di surau......... melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 6

TRIGO. FUNCTIONS

Jumaat, 5 Mac 2010, jam 11.20 am........... P & P Add. Math 5IK bermula... di lab. Add. math.... hari ini bermulanya tajuk : Trigonometri Functions. Fokus guru kepada format dan kehendak soalan peperiksaan. Hari ini dibincangkan dan dibandingkan bentuk-bentuk soalan peperiksaan SPM kertas II......... Kehadiran pelajar 32 orang. Seorang pelajar bernama Nazmi tidak hadir kerana balik kg............. P & P hari ini tamat jam 12.30 tengahari.