Friday, March 5, 2010

TRIGO. FUNCTIONS

Jumaat, 5 Mac 2010, jam 11.20 am........... P & P Add. Math 5IK bermula... di lab. Add. math.... hari ini bermulanya tajuk : Trigonometri Functions. Fokus guru kepada format dan kehendak soalan peperiksaan. Hari ini dibincangkan dan dibandingkan bentuk-bentuk soalan peperiksaan SPM kertas II......... Kehadiran pelajar 32 orang. Seorang pelajar bernama Nazmi tidak hadir kerana balik kg............. P & P hari ini tamat jam 12.30 tengahari.

No comments:

Post a Comment