Sunday, September 27, 2009

PIPP

Dua pendekatan, iaitu kesemarakan peluang pendidikan dan kecemerlangan institusi pendidikan dan kecemerlangan institusi pendidikan dengan mewujudkan kluster pendidikan.
Teras 1 ialah membina negara bangsa, Teras 2 ialah membangun modal insan. Teras ke 3 ialah memperkasakan sekolah kebangsaan, teras ke 4 ialah merapatkan jurang pendidikan , teras ke 5 ialah memartabatkan profesion keguruan dan teras ke 6 ialah melonjakkan kecemerlangan institusi.

No comments:

Post a Comment