Sunday, August 22, 2010

TUGAS KB ATAU GKMP

Tugas Guru Kanan Mata Pelajaran

1.1 Pemimpin Kurikulum
Membantu Pengetua/ GB
􀁸 Menetapkan matlamat kurikulum
􀁸 Menerajui pelaksanaan perubahan dan inovasi kurikulum
􀁸 Merancang dan menentukan pelaksanaan kurikulum
􀁸 Menentukan jenis- jenis mata pelajaran elektif
􀁸 Merancang dan mengurus program pengajaran dan pembelajaran (P&P)
􀁸 Memastikan sumber dan bahan P&P mencukupi
􀁸 Sebagai pendidik contoh, meningkatkan tahap profesionalisme keguruan
􀁸 Membudayakan ilmu

1.2 Pemantau Kurikulum
Membantu Pengetua/ GB
􀁸 Menentukan matlamat kurikulum sekolah dijayakan
􀁸 Mempastikan Kursus pengajian dipatuhi
􀁸 Menentukan bahawa amalan pengajaran dan pembelajaran adalah relevan

1.3 Penilai Kurikulum
Membantu Pengetua/ GB
􀁸 Mengubahsuai program dan aktiviti kurikulum bagi mencapai matlamat kurikulum
􀁸 Menilai keberkesanan amalan P&P
􀁸 Merancang mentadbir dan melaksanakan ujian dan peperiksaan
􀁸 Menilai pencapaian murid

No comments:

Post a Comment